Yhdistyksen kannanotto:Pidetäänkö Rovaniemellä heikoimmista huolta?

14.2.2019 klo 11:00

Rovaniemen kehitysvammaisten tukiyhdistys ilmaisee vakavan huolensa kaupungin tulevista säästöistä ja leikkauksista. Osa näistä kohdistuu vammaisiin, joiden palvelut eivät nytkään toimi hyvin.

Esperi Care Oy:n asumispalveluyksikössä Rovaniemellä oli esiintynyt vakavia ongelmia esimerkiksi asiakkaiden lääkkeiden antamisessa. Vanhemmat olivat lukuisia kertoja esittäneen huolensa sekä palveluyksikköön että kaupungille, mutta asiaan ei ole tullut korjausta. Mediassakin kantansa selväksi tehneen kaupungin vastuuhenkilön mielestä mitään puutteita ei ole ollut. Yhdeksän eli noin kaksi kolmasosaa asukkaista on muuttanut vaikeiden olosuhteiden vuoksi pois.

Perusturvalautakunta on alentanut/lakkauttanut hiljattain omaishoidon tukia sekä virheellisesti kytkenyt omaishoidon tukiluokan päivätoiminnan tai henkilökohtaisen avun määrään. Kyseessä ovat kehitysvammaiset, jotka kotihoidon puuttuessa olisivat oikeutettuja asumaan kaupungin järjestämissä asumispalveluyksiköissä. Omaishoidon tuki tulee kaupungille noin kymmenen kertaa halvemmaksi kuin asianomaisten henkilöiden sijoittaminen asumispalveluyksikköön.

Ei ole sivistysvaltion eikä oikeusvaltion toimintaperiaatteiden mukaista, että niitä, joilla on heikoin ääni ei tarvitse kuulla tai että perusoikeudet toteutuvat vain valituksia tekemällä. Kaikki eivät jaksa eivätkä osaa tehdä valituksia. Osallisuus toimii, kun on aito vaikuttamismahdollisuus itseään koskevissa asioissa. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on lakiin rinnastettava. 19 artiklassa todetaan: ”Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnan mahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön.”

Rovaniemen kaupunkistrategian ja vammaispoliittisen ohjelman arvot ovat samat: turvallisuus, inhimillisyys, luovuus ja luotettavuus. Saamiemme lukuisten yhteydenottojen mukaan tämä ei näytä toteutuvan vammaisten palveluissa.

Pidetäänkö Rovaniemellä heikoimmista huolta - vaikuttaa siltä, että aivan liian vähän.

14.2.2019 Rovaniemen kehitysvammaisten tukiyhdistys ry

Puheenjohtaja

Matti Väliahdet