Julkilausumat:

Oikeus hyvään palveluun

Yksilöllisillä tukimuodoilla
tarkoitetaan erilaisia vammaispalveluja.
Tällaisia palveluja ovat
esimerkiksi henkilökohtainen apu,
tuki asumiseen, tuki työelämään
tai kuljetuspalvelut. 

On väärin, että
paljon tukea tarvitsevat
kehitysvammaiset henkilöt
eivät aina saa henkilökohtaista apua.
Juuri he tarvitsevat eniten apua,
jotta he voivat osallistua kuten muutkin.

Kaikilla vammaisilla henkilöillä
on oikeus saada palvelusuunnitelma.
Palvelusuunnitelmaan kirjataan ne palvelut,
joita henkilö kertoo tarvitsevansa.
Palvelusuunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Miten palvelut on suunniteltava?

Palvelu ja tuki ovat silloin hyviä,
kun ne vastaavat henkilön
yksilöllisiin tuen tarpeisiin.

Hyvä palvelu on mahdollista vain,
jos henkilö itse on mukana
suunnittelemassa sitä.
Vammainen henkilö voi kutsua mukaan
läheisiä tai hyviä ystäviä tueksi.

Tietoa on annettava selkokielellä,
jota on helppo ymmärtää.
Meille on kerrottava ymmärrettävästi
niistä vaihtoehdoista,
jotka vastaavat parhaiten
tuen tarpeisiimme.
Silloin jokainen voi tehdä
yksilöllisiä valintoja.

Kun palveluja ja tukea järjestetään,
tärkeimmät kysymykset ovat:
Millaista tukea sinä tarvitset?
Millaisia toiveita ja suunnitelmia sinulla on?

Oikeus turvallisiin palveluihin

Turvallinen asuminen on perusoikeus.
Me Itse ry tuomitsee ne vääryydet,
joiden kohteeksi kehitysvammaiset henkilöt
joutuvat toistuvasti asumisen kysymyksissä.

Onko sinusta oikeudenmukaista,
että muut valitsevat,
missä ja kenen kanssa sinun pitää asua?
Asuisitko sinä henkilön kanssa,
jonka viranomaiset ovat kilpailuttaneet
asuinkumppaniksesi?

Asuminen on järjestettävä yksilöllisesti.
Me emme ole myytävänä!

Terveiset päättäjille

Vammaisten ihmisten elämänlaadussa
on kysymys samoista asioista kuin kaikilla.

Päättäjät, pitäkää siis huoli siitä,
että voisitte itse käyttää palvelua,
josta olette päättämässä.
Valvokaa, että palvelun
hyvä laatu toteutuu. 

Ja ennen kaikkea:
Älkää päättäkö meitä
koskevista palveluista yhtään mitään
kuulematta meitä!

Julkilausuma julkaistiin
Me Itse ry:n vuosikokouksessa 17.3.2019.

Kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien teemaviikkoa vietetään
1. – 7.12.2019


Kannanotto 14.2.2019  Pidetäänkö Rovaniemellä heikoimmista huolta?

Rovaniemen kehitysvammaisten tukiyhdistys ilmaisee vakavan huolensa kaupungin tulevista säästöistä ja leikkauksista. Osa näistä kohdistuu vammaisiin, joiden palvelut eivät nytkään toimi hyvin.

Esperi Care Oy:n asumispalveluyksikössä Rovaniemellä oli esiintynyt vakavia ongelmia esimerkiksi asiakkaiden lääkkeiden antamisessa. Vanhemmat olivat lukuisia kertoja esittäneen huolensa sekä palveluyksikköön että kaupungille, mutta asiaan ei ole tullut korjausta. Mediassakin kantansa selväksi tehneen kaupungin vastuuhenkilön mielestä mitään puutteita ei ole ollut. Yhdeksän eli noin kaksi kolmasosaa asukkaista on muuttanut vaikeiden olosuhteiden vuoksi pois.

Perusturvalautakunta on alentanut/lakkauttanut hiljattain omaishoidon tukia sekä virheellisesti kytkenyt omaishoidon tukiluokan päivätoiminnan tai henkilökohtaisen avun määrään. Kyseessä ovat kehitysvammaiset, jotka kotihoidon puuttuessa olisivat oikeutettuja asumaan kaupungin järjestämissä asumispalveluyksiköissä. Omaishoidon tuki tulee kaupungille noin kymmenen kertaa halvemmaksi kuin asianomaisten henkilöiden sijoittaminen asumispalveluyksikköön.

Ei ole sivistysvaltion eikä oikeusvaltion toimintaperiaatteiden mukaista, että niitä, joilla on heikoin ääni ei tarvitse kuulla tai että perusoikeudet toteutuvat vain valituksia tekemällä. Kaikki eivät jaksa eivätkä osaa tehdä valituksia. Osallisuus toimii, kun on aito vaikuttamismahdollisuus itseään koskevissa asioissa. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on lakiin rinnastettava. 19 artiklassa todetaan: ”Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnan mahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön.”

Rovaniemen kaupunkistrategian ja vammaispoliittisen ohjelman arvot ovat samat: turvallisuus, inhimillisyys, luovuus ja luotettavuus. Saamiemme lukuisten yhteydenottojen mukaan tämä ei näytä toteutuvan vammaisten palveluissa.

Pidetäänkö Rovaniemellä heikoimmista huolta - vaikuttaa siltä, että aivan liian vähän.

 

Rovaniemen kehitysvammaisten tukiyhdistys ry

Puheenjohtaja

Matti Väliahdet

Me Itse ry:n julkilausumat

PDF-tiedostoteemaviikko_julkilausuma.pdf (108 kB)
Me Itse ry julkilausuma "Itsenäistä elämäämme on kunnioitettava"
PDF-tiedostoteemaviikko_julkilausuma_2019.pdf (108 kB)

Rovaniemen kehitysvammaisten tuki ry:n julkilausumat

PDF-tiedostoKehitysvammaisten tukiyhdistyksen kannanotto.pdf (48 kB)
14.2.2019